Obaveze podnositelja zahtjeva

Obaveze podnositelja zahtjeva su da dostavi vozilo u ispravnom stanju, sa svom opremom koja će biti ispitivana i cjelokupnom dokumentacijom o vozilu. Nakon što odgovorna osoba ispitnog tijela prihvati zahtjev za ispitivanje i potvrdi prijem vozila, podnositelj zahtjeva će prije početka ispitivanja dostaviti dokaz o uplati troškova prema propisanom cjeniku.