Uvjeti koje trebaju ispunjavati ispitna tijela

ASA TESTING CENTAR d.o.o. je ispitno tijelo koje kontinuirano mora ispunjavati propisane uvjete kako bi moglo obavljati ispitivanje vozila, i to kako slijedi:

  • Snimanje vozila za potrebe ispitivanja mogu provoditi samo licencirani stručnjaci ovlaštenih ispitnih tijela u punom sastavu tima za ispitivanje.
  • Ukoliko je potrebno izvršiti mjerenje ili ispitivanje vozila, koristiće se za to propisani mjerni ili kontrolni uređaji.

Ispitno mjesto mora imati sljedeću opremu, bez izuzetka:

  • informatičku opremu i tehničke uslove za vođenje evidencije o pregledanim vozilima i izdatim dokumentima,
  • procedure, radna uputstva i obrasce za sve vrste ispitivanja
  • mjernu i kontrolnu opremu potrebnu za ispitivanja propisana kroz procedure i radna uputstva.

Snimanje i pregled vozila se može obaviti samo u prostoru predviđenom za ispitivanje vozila. U slučaju da situacija nalaže pregled vozila na drugom mjestu, takav prostor mora ispunjavati uvjete za nesmetan i siguran pregled vozila.