O nama

Osnova našeg djelovanja je da osiguramo tehničku ispravnost prijevoznih sredstava i stručnost osoblja koje sudjeluje u radu s njima, zatim administrativni dio ispravnosti vozila radi osiguranja, pravilnog i sigurnog domaćeg ili međunarodnog kretanja osoba i robe u cestovnom prijevozu. Time doprinosimo  poboljšanju konkurentnosti, energetske učinkovitosti i sigurnosti u sektoru cestovnog prijevoza, uvažavajući  ekološke aspekte na razinama koje smanjuju negativan utjecaj na okoliš od djelatnosti u cestovnom prijevozu, a s ciljem ostvarivanja održivog razvoja i sigurnosti u cestovnom prometu.

ASA TESTING CENTAR d.o.o. je registrirano društvo kao logistički centar koji ponudom usluga i proizvoda osigurava kvalitetniji “život na točkovima”! Pružamo savjete u području tehnike i tehnologije vozila, obavljanjem administrativnih i tehničkih zadataka pri tehničkim analizama i ispitivanjima vozila, uslugama homologacije i izdavanje potvda i certifikata o usklađenosti s propisima u EU, uslugama analize i arhiviranja tahografskih listića, odnosno podataka iz analognih ili digitalnih tahografa i kartica vozača za prijevozničke kompanije, kao i stručna osposobljavanja u prometnoj struci.

Veliki broj vozača motornih vozila se ne bavi dovoljno tehničkim aspektima svog prijevoznog sredstva, a istovremeno želi imati  ispravno, funkcionalno  I sigurno prijevozno sredstvom i često ne žele posvetiti potrebnu pažnju da se informiraju o tehničkom stanju prijevoznog sredstva kojim se koriste.

Također, navike obavljanja preventivnih kontrola tehničke ispravnosti vozila, nakon redovitih servisa koji su propisani garantnim rokom pojedinih proizvođača motornih vozila nisu na željenom niovou. Mnogi vlasnici-korisnici motornih vozila, nerijetko svoja vozila održavaju kod neovlaštenih servisa uslijed čega troškova održavanja često budu mnogo veći. S druge strane, vozači koji se brinu za svoja vozila i servisiraju ih u ovlaštenim servisima, nisu uvijek informirani o svim aktivnostima koje su im na raspolaganju i upravo tu mogućnost vidimo za sebe kao društvo koja se bavi administrativno-tehničkim aspektom korištenja i odražavanja motornih vozila.

Zbog specifičnosti djelatnosti kojom se bavimo već smo na tržištu BiH kao i u zemaljama u okruženju postali prepoznatljiva kompanija koja osigurava usluge ispitivanja i izdavanja potvrda/certifikata, odnosno usluge upravljanja automobilskom tehnikom i mobilnosti, kao i sistemima upravljanja vozilima.