Pravilnici

Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati i oprema u saobraćaju na putovima Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u prometu na cestama Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama Naredbe o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila koja emituju jedan asimetriĉni oboreni svjetlosni snop i/ili jedan veliki svjetlosni snop i opremljena su sijalicama sa uţarenim vlaknom kategorije R2 i/ili HS1 Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za diјеlоvе, urеđаје i оprеmu vozila pri homologaciji tipa Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli Pravilnik o izmjeni pravilnika o međunarodnoj vozačkoj dozvoli Pravilnik o registraciji vozila Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkoeksploatacijskim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničko - eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza Ispravka pravilnika o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine Zakon o izmjenama i dopunama zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i dobrobiti životinja Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini Zakon o dopuni zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama Bosni i Hercegovini Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini Zakon o osnovama bezbjednosti saobracaja na putevima u Bosni i Hercegovini Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini Pravilnik o tehničkim pregledima vozila Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koja ustrojstva za certificiranje vozila moraju ispuniti Pravilnik o ispitivanju izduvnih gasova - EKO test Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima Pravilnik o radionicama i tahografima Pravilnik o postupku i načinu registracije oldtimer vozila Zakon o obaveznim osiguranjima u prometu