Opći postupak ispitivanja vozila

Opći postupak ispitivanja vozila s opisom pojedinačnih aktivnosti prilikom ispitivanja vozila i izdavanja propisane dokumentacije, propisan je procedurom koje se moraju pridrđžavati ispitna tijela, odnosno ovlašteno ispitno tijelo ASA TESTING CENTAR d.o.o. u fazama kako slijedi:

 

  • Prijem zahtjeva za ispitivanje vozila,
  • Analiza zahtjeva i pregled dokumentacije,
  • Snimanje i ispitivanje vozila,
  • Izrada izvještaja o ispitivanju,
  • Analiza i ocjena toka i postupka provedenog ispitivanja,
  • Izrada prijedloga Potvrde o ispitivanju ili Certifikata posebne namjene,
  • Valjanost postupka i odobrenje Potvrde o ispitivanju/certifikata,
  • Dostava Potvrde o ispitivanju/certifikata podnosiocu zahtjeva,
  • Arhiviranje dokumenata.

 

Procedura se primjenjuje kao opće uputstvo za provođenje ispitivanja vozila u skladu sa zakonskim propisima. Primjenjuje se za sve slučajeve ispitivanja vozila prema Katalogu promjena na vozilima i obvezna je za sva ispitna tijela i osobe koja sudjeluju u radu ispitnih tijela i administrativnog tijela za provođenje postupka ispitivanja vozila (tijela za certificiranje vozila), ovlaštenog od Ministarstva komunikacija i prometa BiH, odnosno Konzorcija koji čine: “Centar motor” d.o.o. Široki Brijeg, (nositelj Konzorcija), “EIB Internationale-Centar za motorna vozila” Banja Luka, (član Konzorcija) i ”Institut za saobraćaj i komunikacije” d.o.o Sarajevo, (član Konzorcija) .