Tehnički pregled

Šta je tehnički pregled vozila?

Tehnički pregled vozila je djelatnost od općeg društvenog interesa gledajući sa aspekta sigurnosti prometa na cestama i sa aspekta ekologije. Prema odredbama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini propisana je obaveza tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila. Na tehničkom pregledu vozila provjeravaju se svi uređaji koji su serijski ugrađeni u vozilo, bez bitnog rastavljanja dijelova vozila. Prema Rješenjima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, sve stanice tehničkog pregleda ASA Testing centar d.o.o. ovlaštene su za obavljanje svih vrsta tehničkih pregleda motornih i priključnih vozila te izdavanje propisanih obrazaca o tehničkoj ispravnosti i opremljenosti vozila, a koje su rasprostranjene širom Bosne i Hercegovine.

Postupak pregleda vozila

Tehnički pregled vozila je pregled opreme i uređaja vozila koji se provode u cilju utvrđivanja:

  • da li vozilo posjeduje propisane uređaje i opremu,
  • da li je u ispravnom stanju,
  • da li ispunjava druge propisane uvjete za učešće u prometu.

Tehnički pregled vozila mogu bit biti redovni, preventnivni i vanredni.

Redovni tehnički pregledi vozila se obavljaju prije isteka registracije u periodu ne dužem od 30 dana. Novoproizvedena vozila prije prve registracije podliježu obaveznoj identifikaciji i unosu podataka u JIS. Također, novoproizvedena vozila podliježu obavezi redovnog tehničkog pregleda u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije vozila, te u toku mjeseca u kojem ističe rok od 48 mjeseci od dana prve registracije vozila. Vozila stara četiri i više godina podliježu redovnom tehničkom pregledu tokom svakog 12. mjeseca, od posljednjeg redovnog tehničkog pregleda. Vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu, a nisu novoproizvedena, prije prve registracije podliježu redovnom tehničkom pregledu.

Vanredni tehnički pregled vozila obavlja se na zahtjev ovlaštene službene osobe na najbližoj stanici tehničkog pregleda, ako postoji osnovana sumnja da bi dalja upotreba vozila ugrozila sigurnost prometa, ili vozilo prekomjerno zagađuje zrak ili pravi prekomjernu buku. Vandredni tehnički pregled se obavlja i nakon nezgode kada su na vozilu oštećeni sklopovi I uređaji koji su bitni za sigurnost prometa ili kad je nastupila veća materijalna šteta.

Naziv Grad Adresa Telefon
 ASA TESTING CENTAR Sarajevo Kansidolska bb, Ilidža 033 246 656
 ASA TESTING CENTAR Sarajevo Rajlovačka bb 033 808 215
 ASA TESTING CENTAR Sarajevo Džemala Bijedića 162 033 586 882
 ASA TESTING CENTAR Sarajevo Bolnička do br 11 033 223 535
 ASA TESTING CENTAR Sarajevo Patriotske lige do br. 6 033 246 477
 ASA TESTING CENTAR Jablanica Željeznička bb 063 346 919 
 ASA TESTING CENTAR Mostar Sutina bb 036 558 072  
 ASA TESTING CENTAR Mostar Bišće Polje bb 036 576 092 
 ASA TESTING CENTAR Fojnica Bakovički put bb 030 802 058
 ASA TESTING CENTAR Travnik Vrilo bb 030 531 800
 ASA TESTING CENTAR Ključ Branilaca BiH 129 037 316 219
 ASA TESTING CENTAR Bihać 5. Korpusa 26 037 963 133
 ASA TESTING CENTAR Sanski Most 7. Korpusa bb 037 316 228
 ASA TESTING CENTAR Zenica Sarajevska bb 061 416 095
 ASA TESTING CENTAR Olovo Olovske Luke bb 032 828 541 
 ASA TESTING CENTAR Gračanica Zlatnih Ljiljana bb 035 703 363
 ASA TESTING CENTAR Lukavac Partizanski put bb 035 550 065
 ASA TESTING CENTAR Gornji Rahić  Gornji Rahić 049 580 919
 ASA TESTING CENTAR Gornji Rahić  Gornji Rahić 049 512 290
 ASA TESTING CENTAR Brčko Semberska bb 049 345 200
 ASA TESTING CENTAR I. Sarajevo Vojvode R. Putnika 7 057 490 700
 ASA TESTING CENTAR Modriča Šamački put bb 053 811 618
Tehnički pregled vozila TZ Inspekt d.o.o. Tuzla Oslobodilaca bb, Simin Han 035 393 293
AP Auto d.o.o. Mostar Mostar Brune Bušića bb 036 350 136
Auto AC Široki Brijeg Široki Brijeg Fra D. Buntića 27 039 700 300
AC Auto d.o.o  Goražde    Goražde M. Mašića Munje 10 038 238 273
Regos centar d.o.o. Bihać Put Armije BiH bb, Ripač 037 307 184
 ASA TESTING CENTAR G. Vakuf/Uskoplje Podgrađe bb 030 496 437
 ASA TESTING CENTAR Bosanski Petrovac Industrijska zona bb 037 883 174
 ASA TESTING CENTAR Bugojno Gornjevakufska bb 030 254 399
 ASA TESTING CENTAR Busovača Kaonik bb 030 736 101
 ASA TESTING CENTAR Cazin Ćoralići bb                            037 538 355
 ASA TESTING CENTAR Bijeljina Raje Banjičića 122 A 055 217 138
 ASA TESTING CENTAR Šamac Posavskih branitelja 132         037 744 415
 ASA TESTING CENTAR Donji Vakuf 14. Septembra bb                      030 205 172
 ASA TESTING CENTAR Gradačac Kerep bb.                     035 861 470
 ASA TESTING CENTAR Grude Sovići bb                    039 670 883
 ASA TESTING CENTAR Grude Ružići bb   039 674 041
 ASA TESTING CENTAR Hadžići 6. Marta bb               033 422 162
 ASA TESTING CENTAR Kiseljak Ul. Polje Višnjica broj 19                 030 879 058
 ASA TESTING CENTAR Kreševo  Resnik bb                               030 807 335
 ASA TESTING CENTAR Ljubuški Hrvatskih kraljeva br. 31              039 852 303
 ASA TESTING CENTAR Mostar Bišće polje bb                       036 557 570
 ASA TESTING CENTAR Novi Travnik Ul. Ruđera Boškovića bb       030 795 025
 ASA TESTING CENTAR Orašje Franjevačka bb, D. Mahala         031 754 422
 ASA TESTING CENTAR Posušje Put za Grude bb                 039 680 292
 ASA TESTING CENTAR Prozor-Rama Lug bb                                                                               036 446 415
 ASA TESTING CENTAR Sanski Most Redak bb                       037 689 906
 ASA TESTING CENTAR Ilidža Vlakovo 10        033 624 035
 ASA TESTING CENTAR Sarajevo Kurta Schorka 1          033 673 023
 ASA TESTING CENTAR Široki Brijeg Fra Didaka Buntića 77               039 700 354
 ASA TESTING CENTAR Široki Brijeg Visoka glavica bb                039 700 382
 ASA TESTING CENTAR Tešanj Marin Han bb                       032 663 552
 ASA TESTING CENTAR Tomislavgrad Kralja Tvrtka bb                      034 352 675
 ASA TESTING CENTAR Travnik Donje Putićevo bb                           030 707 524
 ASA TESTING CENTAR Velika Kladuša Ul. Muslimanske brigade br. 82           037 778 259
 ASA TESTING CENTAR Visoko Stare ciglane bb                032 733 492
 ASA TESTING CENTAR Vitez Bila 45                              030 716 742
 ASA TESTING CENTAR Živinice Magistralni put bb                      035 745 082
 ASA TESTING CENTAR Banja Luka Trive Amelice 1B, 051 332 506
 ASA TESTING CENTAR Gradiška Banjalučki put 317, Nova Topola 051 892 252
 ASA TESTING CENTAR Bihać Zagrebačka bb 037 318 280