Izvučeni dobitnici drugog kola nagradne igre ”Osvoji lovu na tehničkom u Olovu”

20.03.2023

U petak 10.03.2023. u 12.00 sati su izvučeni dobitnici II kola naše nagradne igre "Osvoji lovu na tehničkom u Olovu". Sretni dobinicu su:

1.      Bajro Alispahić

2.      Dženana Kaikčija

3.      Sejfo Čavkunović

4.      Rifet Karajčić

5.      Nihad Karasalihović

Dobitnici su kontaktirani i obaviješteni da će im u nastupajućem periodu biti uručene potrošačke kartice ASA Banke sa pologom od 100 KM.